Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2021 οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες – “Θα τηρηθούν αυστηρά μέτρα περιβαλ. προστασίας”

15.12

Τη διετία 2019 -2020 οι τρεις εταιρείες Total – Exxon Mobil – Ελληνικά Πετρέλαια, που έχουν αναλάβει τις έρευνες για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, παρουσίασαν στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, αρμόδιο για τα θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής Περιφέρειας Κρήτης, Νίκο Καλογερή, τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω ερωτηματολογίου, στο οποίο οι πολίτες εξέφρασαν τις απόψεις τους, τις ανησυχίες τους και τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα. Οι πολίτες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε ότι αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ο Νίκος Καλογερής ήταν κάθετος στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο ερευνητικό πλοίο θα είναι παρόν καθόλη τη διάρκεια των ερευνών ανεξάρτητος παρατηρητής, ενώ θα δημιουργηθεί Περιφερειακό Παρατηρητήριο της Κρήτης για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια της Έρευνας και της Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, από το Υπουργείο Ενέργειας. Πριν την έναρξη των ερευνών θα έχει εκπονηθεί Διαχειριστικό Σχέδιο Περιβάλλοντος, για να μην υπάρξει επίπτωση στους θαλάσσιους πληθυσμούς που κινούνται κατά μήκος του Κρητικού τόξου.

Οι γεωφυσικές έρευνες Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο του 2021.

Η χειμερινή περίοδος θεωρείται προτιμότερη για τη διεξαγωγή των ερευνών, διότι επηρεάζονται λιγότερο τα θαλάσσια θηλαστικά, ως προς τις διαδικασίες αναπαραγωγής τους.