Ινστιτούτο Γεω-ενέργειας | Η πράσινη μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα

18.14

Αλλάζει όνομα σε Ινστιτούτο Γεω-ενέργειας το μέχρι πρότινος Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Στόχος του Ινστιτούτου είναι η προώθηση της έρευνας ώστε να υποστηριχθεί η πράσινη μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, η βιωσιμότητα της βιομηχανίας ενέργειας με όρους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς, και η βέλτιστη για την Ελλάδα διαχείριση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων.