Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ΕΛΜΕΠΑ – ΟΛΗ

15.55

Με κοινό όραμα την ανάπτυξη και τη πρόοδο της Κρήτης και της κοινωνίας γενικότερα, υπέγραψαν τριετές συμβόλαιο ο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου.

Πρόκειται για ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο θα εντατικοποιήσει τις σχέσεις αλληλεπίδρασης των δύο φορέων για την υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών δράσεων στο Ηράκλειο. Με βάση τη διαθέσιμη τεχνογνωσία στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τις αναπτυξιακές προσεγγίσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ως κατ΄αρχήν πεδία συνεργασίας ορίστηκαν η κρουαζιέρα, η ενέργεια, το περιβάλλον, η πληροφορική και η εκπαίδευση/κατάρτιση.