Οικολογικές & Σύγχρονες Νέες Κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς

13.01

Με συνέπεια στην ESG στρατηγική και το όραμά της για την υπεύθυνη τραπεζική και προστασία του περιβάλλοντος, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζει τις νέες οικολογικές κάρτες της. Ο ανασχεδιασμός των καρτών περιλαμβάνει τις ακόλουθες καινοτομίες, συνδυαστικά μοναδικές στην ελληνική αγορά:

  • Φιλικότητα προς το περιβάλλον:

Ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, η Τράπεζα Πειραιώς εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάρτες που κατασκευάζονται από 99% ανακυκλωμένα υλικά (PVC) και μπορούν να ανακυκλωθούν ξανά, διατηρώντας όλα τα πρότυπα ασφαλείας και προδιαγραφές αντοχής που διαθέτουν και τα συμβατικά πλαστικά καρτών. Εφεξής, όλες οι κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς θα αναγνωρίζονται ως οικολογικές από το σήμα ReAct που θα φέρουν στην πίσω όψη τους. Ειδικότερα, η χρήση του ανακυκλωμένου PVC βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μειώνοντας τις εκπομπές CO2 κατά 80% ανά κάρτα σε σχέση με τα «συμβατικά» μη ανακυκλωμένα πλαστικά, που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 25,4 τόνων CO2 ετησίως.

  • Μοντέρνα εικαστικά:

Ο νέος σχεδιασμός των καρτών είναι κάθετος, απλός και καινοτόμος. Τα στοιχεία τους (αριθμός, ημερομηνία λήξης, κωδικός ασφαλείας) αλλά και το ονοματεπώνυμο του πελάτη εκτυπώνονται στην πίσω όψη, δηλαδή στην πλευρά που βρίσκεται η μαγνητική ταινία.

  • Ευαισθησία προς τον άνθρωπο:

Τα νέα πλαστικά καρτών διαθέτουν ένδειξη γραφής braille για την αναγνώριση του τύπου κάρτας (χρεωστική, πιστωτική) από άτομα με προβλήματα όρασης.

  • Νέες συνοδευτικές επιστολές:

Οι κάρτες συνοδεύονται από νέα επιστολόχαρτα με μοντέρνο ‘κάθετο’ σχεδιασμό που έχουν εκτυπωθεί σε οικολογικά ανακυκλώσιμα υλικά.

Με αφορμή την έναρξη διάθεσης των νέων μοντέρνων και οικολογικών καρτών, ο Γενικός Διευθυντής Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής κ. Ιωάννης Γραμματικός, δήλωσε: «Στην Τράπεζα Πειραιώς προωθούμε την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Τραπεζική με την υιοθέτηση κριτηρίων Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG) που συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, δείχνουμε το δρόμο για τη θετική αλλαγή, ξεκινώντας από εμάς τους ίδιους και η εισαγωγή των νέων βιώσιμων καρτών είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».