Παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

18.55

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες αλλά και για τις απαραίτητες διορθώσεις του περιεχομένου τους έχει δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Την ίδια ώρα μειώθηκε κατά 50% το ειδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων.