“Πρωτόκολλα με 26 μαθητές δεν τηρούνται” – Διαμαρτυρία στην Άβαθμια Χανίων

15.32

Η αίθουσα στο σχολείο υπάρχει, ο δάσκαλος επίσης, γιατί να μη χωριστεί το τμήμα των 26 παιδιών στα δύο, αναρωτιούνται οι γονείς του 6ου Δημοτικού Σχολείου στη Νέα Χώρα. Οι εγγραφές στην Πρώτη τάξη είναι 26 και οι γονείς το πρωί πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ζητώντας από την προϊσταμένη να χωρίσει την πρώτη τάξη σε δύο τμήματα για να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Πριν λίγες ημέρες η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, απέρριψε το αίτημα του εν λόγο σχολείου όταν τα παιδιά στο τμήμα ήταν 25, και οι γονείς ζήτησαν από την κα Ψαρουδάκη να προωθήσει εκ νέου το αίτημα τους στην Περιφέρεια.

Να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιοχές που υπάρχουν περισσότερα από ένα δημοτικά σχολεία έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να υπάρχουν τμήματα με 24 – 25 παιδιά και σε άλλα των 16 – 17, για την ίδια τάξη. Η διευθύντρια της πρωτοβάθμιας σημειώνει ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία των σχολείων για να παίρνουν παιδιά από άλλα σχολεία όταν στο τμήμα είναι πολύ λιγότεροι μαθητές από άλλα.

Το αίτημα των γονέων του 6ου Δημοτικού θα σταλεί εκ νέου στην Περιφερειακή Διεύθυνση.