Σημαντική άνοδος της στάθμης της θάλασσας στο Αιγαίο τον τελευταίο μήνα

18.16

Η εξέλιξη της μέσης στάθμης της θάλασσας (MSL) έχει άμεσο αντίκτυπο στις παράκτιες περιοχές και είναι ένας κρίσιμος δείκτης της κλιματικής αλλαγής, καθώς αντανακλά την ποσότητα θερμότητας που προστίθεται στον ωκεανό. Παρατηρούνται μακροπρόθεσμες και διαχρονικές διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας σε παγκόσμια και περιφερειακή κλίμακα. Σχετίζονται έντονα με την τοπική μεταβλητότητα που παρατηρείται σε πελάγη και κλειστούς κόλπους, και αυτές οι διακυμάνσεις μπορούν να επηρεάσουν έντονα τον πληθυσμό που ζει σε παράκτιες περιοχές.

Ο παρακάτω χάρτης που δημοσίευσε σήμερα η σελίδα www.climatebook.gr, δείχνει την παρατηρούμενη απόκλιση της μέσης στάθμης της θάλασσας από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1993-2012 στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου στις 13 Δεκεμβρίου 2021. Παρατηρούμε μια μεγάλη διαφορά μεταξύ ανατολικής και δυτικής λεκάνης της Μεσογείου, ως αποτέλεσμα κυρίως των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Όπως διακρίνεται και στο χάρτη,  στο Αιγαίο η μέση στάθμη της θάλασσας βρίσκεται περίπου 26-28 εκατοστά υψηλότερα από τη μέση τιμή της περιόδου 1993-2012. Σημειώνεται ότι μόνο το τελευταίο 20ήμερο, λόγω της διαδοχής βαρομετρικών χαμηλών από την περιοχή μας, η στάθμη της θάλασσας στο Αιγαίο έχει ανέβει 15-16 εκατοστά

Λαγουβάρδος Κώστας-climatebook.gr