Στην Κρήτη οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις της μέγιστης θερμοκρασίας τον Ιανουάριο του 2022

13.28

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στην Κρήτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μέση απόκλιση του μήνα σε όλη τη χώρα, με κατά 1.2°C χαμηλότερες τιμές μεγίστων θερμοκρασιών από τη μέση τιμή της δεκαετίας 2010-2019. Ο χάρτης που ακολουθεί παρουσιάζει τις αποκλίσεις της μέγιστης θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για τον 3ο πιο ψυχρό Ιανουάριο στην Κρήτη μετά το 2010, πίσω από τους αντίστοιχους του 2017 και 2012.

 

Η κατάταξη της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας στην Κρήτη από το 2010 και μετά δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Ο Ιανουάριος του 2021 παραμένει ο θερμότερος Ιανουάριος στην Κρήτη μετά το 2010.