Συμμετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

17.13

Την επιχειρησιακή συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας κ. Αντώνης Βαρθολομαίος, σηματοδοτώντας τη συμμετοχή του ιδρύματος στο Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» το οποίο, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην ανανέωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Η  συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δημιουργεί για την Παγκρήτια τις προϋποθέσεις να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση, με ευνοϊκούς όρους, των επενδυτικών σχεδίων  των  πελατών της και παράλληλα να επιχειρήσει την διείσδυσή της σε νέο πελατολόγιο.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τους πόρους του Προγράμματος έχουν όλες οι επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους) που σκοπεύουν να υλοποιήσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, τα οποία προάγουν πολιτικές σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 5 πυλώνες: την πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών σχημάτων μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και συνεργασιών.

Όπως δήλωσε ο κ. Αντώνης Βαρθολομαίος μετά την υπογραφή του προγράμματος, η χώρα θα έχει στη διάθεσή της πόρους ύψους 31 δις. ευρώ από επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. που διαμορφώνουν μια μοναδική εθνική ευκαιρία.

Η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων του προγράμματος είναι άμεση και αναμένεται να έχει ιδιαίτερη απήχηση στην Κρήτη όπου η τράπεζα λειτουργεί με διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων.