Την πρώτη θέση μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιρειών κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕY τον Ιούλιο 2021

15.03

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά (ελληνικών και ξένων) κατέλαβε η
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και κατά το μήνα Ιούλιο 2021 (01.07.21- 31.07.21) με μερίδιο αγοράς της
τάξης το 20,07% επί του συνόλου των συναλλαγών, με την αθροιστική αξία των
συναλλαγών των χρεογράφων να ανέρχεται σε 593,36 εκ. ευρώ.

Τον ίδιο μήνα, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Εurobank Equities με μερίδιο 19,58% και στην
τρίτη, η National Securities, με μερίδιο αγοράς 12,82%.

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ παραμένει σταθερά η πρώτη επιλογή των ιδιωτών και θεσμικών
επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις συναλλαγές τους στο
Χρηματιστήριο Αθηνών και ενισχύει σταθερά το μερίδιό της στην αγορά.

Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα μερίδια αγοράς των χρηματιστηριακών εταιρειών
για το μήνα Ιούλιο 2021.
M Share July 2021