Τράπεζα Πειραιώς: Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων στην Ελλάδα και τον κόσμο

14.39

Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζεται η απόφαση του Ecofin στις 13.07, για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με την έναρξη των εκταμιεύσεων ύψους €4 δισεκ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμένεται έως τα τέλη Ιουλίου και το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων έως το τέλος του έτους να εκτιμάται στα €7,5 δισεκ.

Το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις και χρησιμοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους ύψους €30,5 δισεκ. (€17,8 δισεκ. ενισχύσεις και €12,7 δισεκ. δάνεια), για να κινητοποιήσει €60 δισεκ. συνολικές επενδύσεις στα επόμενα πέντε χρόνια, να αυξήσει μόνιμα το ΑΕΠ και να δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την Ε.Ε. η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιτύχει ρυθμό ανάπτυξης 4,3% το 2021 και 6,0% το 2022 ενώ το IMF διατυπώνει μετριοπαθέστερες προβλέψεις για ανάπτυξη της τάξεως του 3,3% το 2021 και 5,4% το 2022.  Τέλος, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch στις 16.07 επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα ‘BB’ με σταθερό Outlook. Σύμφωνα με την Fitch το 2021 ο ρυθμός ανάπτυξης θα κινηθεί στο 4,3% και το 2022 θα φτάσει το 5,3%.

Διεθνείς Εξελίξεις

Η ΕΚΤ προχώρησε σε αναθεώρηση της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής υιοθετώντας το 2% στον πληθωρισμό ως συμμετρική βάση, ενώ προηγουμένως στόχευε στο «χαμηλότερα και κοντά στο 2%». Συνεπώς, η ΕΚΤ θα θεωρεί όμοιας σημασίας την απόκλιση τόσο προς το 2,5% όσο και προς το 1,5% στον πληθωρισμό.

Επομένως, η υιοθέτηση χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μακρύτερο χρονικό διάστημα καθίσταται πιο πιθανή με την αναθεωρημένη στρατηγική συνυπολογίζοντας και την αδυναμία που καταγράφεται στον δομικό πληθωρισμό στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Η πλειοψηφία των πρόδρομων οικονομικών δεικτών διαμορφώνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη. Όμως, προβληματισμός προκύπτει από την ενίσχυση σε πολύ υψηλό επίπεδο του πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία. Όμως, ο Powell έχει αναφέρει ότι οφείλεται κυρίως σε παροδικούς παράγοντες και ότι δεν απαιτείται η λήψη περιοριστικών μέτρων από την Fed στην παρούσα χρονική φάση.