Υπογραφή μνημονίου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης με τα Παιδικά Χωρια SOS

13.44

Η πλήρης και αναβαθμισμένη φροντίδα των παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές προστασίας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχετικό νομικό πλαίσιο και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα είναι ένας από τους στόχους που επιδιώκεται μέσω της ανανέωσης της συνεργασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και των Παιδικών Χωριών SOS.

Στο πλαίσιο αυτό, έλαβε χώρα η υπογραφή νέου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων σε συνάντηση που διεξήχθη την Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021, παρουσία της Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης κ. Μαρίας Δαμανάκη, του Διευθυντή των Παιδικών Χωριών SOS κ. Πέτρου Παπαδάκη και της Συντονίστριας Τοπικής Ομάδας στήριξής Του Παιδικού Χωριού Κρήτης κ. Ρένας Αεράκη.

Βασικοί άξονες της συνεργασίας είναι η εκπαίδευση του προσωπικού σε θεματικές σχετικές με την ποιοτική παιδαγωγική φροντίδα, η παροχή ειδικών ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών καθώς και δραστηριότητες με σκοπό την κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών που φιλοξενούνται στα Παραρτήματα Παιδικής Προστασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.