Έκλεισε η πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα-Πάνω από 267.000 αιτήσεις εγκρίθηκαν

16.55

267.342 αιτήσεις συμπληρώθηκαν μέχρι τα μεσάνυκτα της 26ης Δεκεμβρίου όταν έκλεισε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό των 700 ευρώ θα καταβληθεί την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη στους λογαριασμούς των δικαιούχων σε 50.000 οικογένειες. Πρόκειται για ένα ποσό το οποίο, θα δώσει μία «ανάσα» στους πολίτες που το έχουν ανάγκη.

Το ποσό της διανεμόμενης έκτακτης ενίσχυσης αυξήθηκε από τα 175 στα 215 εκατ. ευρώ, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 23ης Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, δικαιούχοι είσπραξης του κοινωνικού μερίσματος των 700 ευρώ είναι :

– Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ.

– Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

– Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Και σ’ αυτή την κατηγορία θα περιληφθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

– Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Να σημειωθεί πως με βάση τις διευκρινίσεις που δόθηκαν δικαιούχοι οι οποίοι στις φορολογικές τους δηλώσεις δεν είχαν δηλώσει το ΑΦΜ των εξαρτώμενων μελών, καθώς και δικαιούχοι οι οποίοι είχαν υποβάλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση για κάποιο από τα προηγούμενα 7 έτη και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν, κλήθηκαν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να λάβουν το μέρισμα.

Η πλατφόρμα ωστόσο σύμφωνα με στοιχεία, θα παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Ιανουαρίου για ενστάσεις από πολίτες, οι οποίοι εφόσον το δικαιούνται θα το λάβουν στις αρχές του χρόνου.