Βίντεο – Αγώνας δρόμου για την αποπεράτωση των εργασιών τοποθέτησης του ηλεκτρικού καλωδίου – Στοίχημα η ολοκλήρωση του τμ. Κολυμπάρι – Καλυδωνία

19.51

  Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα εργολαβικά συνεργεία για την αποπεράτωση των εργασιών τοποθέτησης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης , καθώς παρατηρείται ήδη καθυστέρηση στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα .

  Οι σχετικές αδειοδοτήσεις για την τομή στον ΒΟΑΚ  λήγουν στις 22 Μαϊου και στόχος  είναι να μην υποδεχτούμε τους πρώτους επισκέπτες της τουριστικής σε δρόμους-εργοτάξια.