Βίντεο: “Έπεσαν” οι υπογραφές για νέο αγγειογράφο στο νοσοκομείο Χανίων

22.01

Την απόφαση για την προμήθεια νέου αγγειογράφου για το Νοσοκομείο Χανίων υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κρήτης. Το έργο εντάσσεται σε επιχειρησιακό πρόγραμμα με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός προβλέπει το ποσό των 680.000 €. Το έργο αφορά στην αγορά ενός συστήματος Ψηφιακής Κάρδιο-Αγγειογραφίας σε αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος που έχει ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους των Χανίων.