Βίντεο – ΑΑΔΕ – Ηλεκτρονικοί έλεγχοι στη φύση των δαπανών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

17.03

         Το παλιό σύστημα των έμμεσων τεχνικών ελέγχου – για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – ενεργοποιεί και πάλι η εφορία, αλλά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αυτή τη φορά.
Έτσι, θα μπορεί να διεξάγει συμπεράσματα για κρυμμένα εισοδήματα ή πηγές εσόδων, από τις δαπάνες και τον τρόπο διαβίωσης.