Βίντεο: Αντιμέτωποι με τη μύγα της μεσογείου οι αμπελοκαλλιεργητές

19.30

Αντιμέτωποι με την μύγα της μεσογείου βρίσκονται οι αμπελοκαλλιεργητές. Η ζημιά σε αμπέλια και του Ηρακλείου
είναι μεγάλη με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση.

Ζητούν καλύτερη ενημέρωση από τις κατά τόπους διευθύνσεις γεωργίας και μέτρα στήριξης από την πολιτεία.