Βίντεο – Από την εφορία εκπίπτει το επαγγελματικό ενοίκιο αν πληρωθεί ηλεκτρονικά

19.28

        Με ηλεκτρονικά μέσα θα πρέπει να πληρώνουν από φέτος το ενοίκιο οι ενοικιαστές επαγγελματικής στέγης, αν θέλουν το έξοδο αυτό να εκπίπτει από την Εφορία.
Αυτό, προς το παρόν δεν προβλέπεται για τα ενοίκια κατοικιών, όμως το αρμόδιο Υπουργείο βρίσκεται σε διαδικασία διαλόγου, κυρίως με την ΠΟΜΙΔΑ, ώστε να ισχύσει και για τα ενοίκια σπιτιών.