Βίντεο – Ασή Γωνιά – Το έθιμο της ευλογίας των προβάτων στον Αϊ Γιώργη

19.23

Του Αγίου Γεωργίου σήμερα και ο Ασηγωνιώτης βοσκός γιορτάζει μαζί με τα πρόβατά του θεωρώντας ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσει τον Άγιο είναι να τα φέρει στην χάρη του και να διαθέσει το γάλα το οποίο θα αρμεχτεί στους προσκυνητές.

Το μοναδικό αυτό έθιμο αναβίωσε και φέτος ο πολιτιστικός σύλλογος Ασή Γωνιάς στα Χανιά.