Βίντεο – ΒΟΑΚ – Προσωρινή κατασκευή αντιστήριξης από την Περιφέρεια

17.01

Οι εργασίες αποκατάστασης των κατολισθήσεων στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης βρίσκονται σε εξέλιξη.
Στο ύψος της περιοχής του Σταλού στα Χανιά έγινε αντιστήριξη των πρανών και στις δύο πλευρές του δρόμου κατασκευάστηκαν τοιχία και τοποθετήθηκαν συρματοπλέγματα για να κρατούν το χώμα ώστε από την βροχή να μην προκληθεί νέα κατολίσθηση.
Για προσωρινά μέτρα που δε λύνουν το πρόβλημα κάνουν λόγο κάτοικοι της περιοχής και οδηγοί.