Βίντεο: Δημοπρατήθηκε το νέο κτίριο του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου του Δήμου Πλατανιά

15.34

Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Δήμου Πλατανιά αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ο λόγος για το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Δήμου, έργο προϋπολογισμού 882.000 ευρώ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.