Βίντεο – Είκοσι νέες θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”

16.32

Είκοσι συνολικά άτομα θα προστεθούν στις υπηρεσίες του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι του δήμου Χανίων.
Ο αριθμός αυτός εντάσσεται στην προκήρυξη πού αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε δήμους για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».