Βίντεο – Εναρμονισμένος ο Δήμος με την ΚΥΑ στα μέτρα πρόληψης κατά του ιού

18.08

Εναρμονισμένες με τις κυβερνητικές αποφάσεις στην προσπάθεια περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Ελλάδα είναι και ο δήμος Ηρακλείου.
Για λόγους προφύλαξης παρακαλούνται οι πολίτες να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του Δήμου μόνο για υποθέσεις που επείγουν ή έχουν πιεστικές ημερομηνίες διεκπεραίωσης.
Εναλλακτικά, μπορούν να συμβουλευθούν  το site του Δήμου  και να εξυπηρετηθούν, όπου αυτό είναι  εφικτό, από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει.