Βίντεο – Ημερίδα στο ΚΑΜ για τα οφέλη της βιολογικής γεωργίας

14.02

Δεν αρκεί μόνο να καταναλώνουμε βιολογικά προϊόντα για να είμαστε ασφαλείς, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε και οικολογική συνείδηση ευρύτερα.

Στο μεταξύ, όπως τονίστηκε σε ημερίδα που έγινε στο ΚΑΜ στα Χανιά, με τίτλο «Οικολογία – Αειφορία – Βιολογική γεωργία», για να ανταπεξέλθουν οι παραγωγοί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, θα πρέπει να δημιουργήσουν ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς.