Βίντεο – ΙΝΣΕΤΕ – Σημαντική η συμμετοχή του τουρισμού στο ΑΕΠ

16.56

Βασικός πυλώνας της οικονομίας της Κρήτης παραμένει ο τουρισμός, με τα έσοδα του κλάδου στο νησί να αντιπροσωπεύουν το 20% των συνολικών εσόδων της χώρας ενώ η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης ήταν 47%.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την πρώτη έκδοση των Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Η έρευνα “ακτινογραφεί” την τουριστική βιομηχανία του νησιού, καταγράφοντας τον αριθμό των εργαζομένων, τις μορφές απασχόλησης και το προφίλ των εργαζομένων, δίδοντας παράλληλα στοιχεία για το είδος και τον αριθμό ξενοδοχείων και άλλων καταλυμάτων που υπάρχουν στο νησί.