Βίντεο – Καίνε οι τιμές των καυσίμων

17.40

Στα ύψη πετούν οι τιμές των καυσίμων με την τιμή στη λιανική να έχει αυξηθεί φέτος κατά 12 – 13 λεπτά το λίτρο.

Το μεγαλύτερο μέρος της αξίας που πληρώνουν οι καταναλωτές είναι φόροι.

Στο μεταξύ οι βενζινοπώλες ζητούν να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.