Βίντεο – ΚΑΜ – Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Smart Cities

17.01

Τα αποτελέσματα της πράξης του προγράμματος “Smart Cities” παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά το πρωί.
Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται μέσω του Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 με τη συμμετοχή των Δήμων Χανίων, Μυτιλήνης και Πάφου, αποσκοπώντας στην ανάδειξη του πολιτισμού των Χανίων και βοηθά στην αλληλεπίδραση των δημοτών με το Δήμο.