Βίντεο – Με τηλεργασία η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων

19.55

Χωρίς τη φυσική παρουσία των ελαιοπαραγωγών θα γίνει η διαδικασία της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων στις Ενώσεις, μετά και από την επανέναρξη σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Οι ελαιοπαραγωγοί θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου και η όλη διαδικασία θα γίνει από το προσωπικό με τηλεργασία.