Βίντεο: Νέα έρευνα εκτίμησης της ποιότητας των υδατικών συστημάτων από σπόγγους

16.54

Νέα έρευνα που αφορά την εκτίμηση της ποιότητας των υδατικών συστημάτων χρησιμοποιώντας σπόγγους πραγματοποίησε το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το Πανεπιστήμιο του Καναδά. Η μελέτη είχε κύριο στόχο τη διερεύνηση της κατακράτησης περιβαλλοντικών ρυπαντών του θαλάσσιου περιβάλλοντος από κοινά είδη σπόγγων με στόχο την αξιοποίησή τους ως βιοδείκτες για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.