Βίντεο – Νέες αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ στην Κίσαμο

16.05

Εγκρίθηκε χθες και από το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας
κτιριακές υποδομές ΑΕ η προμήθεια 27 προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για την κάλυψη της άμεσης ανάγκης για προσωρινή στέγαση των μαθητών του γενικού και επαγγελματικού λυκείου της Κισσάμου  στα Χανιά. Πρόκειται για προσωρινή λύση μετά τον χαρακτηρισμό του σχολικού συγκροτήματος ως ακατάλληλου άρα και κατεδαφιστέου  και έως ότου κατασκευαστεί νέο στο ίδιο οικόπεδο.