Βίντεο: Νέο έργο από την ΔΕΥΑΧ – Τηλεμετρία και Τηλε-έλεγχος διαρροών

16.19

Eκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και το λογισμικό σύστημα της ΔΕΥΑΧ και στους πρώην περιαστικούς Δήμους των Χανίων.

Στόχος του έργου αυτού η καλύτερη αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων όπως διαρροές, πιθανές δυσλειτουργίες υδρομέτρων αλλά και παράνομες συνδέσεις.

Ο Δήμαρχος Χανίων και η πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ το πρωί επισκέφθηκαν την δεξαμενή στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και παρουσίασαν τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου αυτού έργου.