Βίντεο – Οι μαθητές να εκμεταλλευτούν για διάβασμα το κλείσιμο των εκπαιδευτικών δομών, συμβουλεύουν οι φροντιστέςδομών και

18.02

Να μην παρασυρθούν από τον ενθουσιασμό, συμβουλεύουν οι καθηγητές του μαθητές.
Ιδίως οι μαθητές του Λυκείου θα πρέπει να δουν το κλείσιμο σχολείων και φροντιστηρίων ως μια καλή ευκαιρία για επαναλήψεις και διάβασμα.
Τα φροντιστήρια μάλιστα, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος διδακτικός χρόνος, μελετούν να γίνονται παραδόσεις με τηλεδιάσκεψη ή ακόμα και με άλλους ευέλικτους τρόπους.