Βίντεο – Ο Δήμος πρωτοπορεί με Τοπικά Χωρικά Σχέδια σε 4 περιοχές

17.54

         Με Τοπικά Χωρικά Σχέδια σε τέσσερις περιοχές προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνου. Όπως εξηγεί ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, πρόκειται για μια βελτιωμένη και πιο τεχνοκρατικά ορθοκανονική μορφή των ΣΧΟΑΠ, που παρακάμπτουν τα εμπόδια των αναχρονιστικών αποτυχημένων και… “αμαρτωλών”  Σχεδίων Πόλεως, δημιουργώντας αληθινές προϋποθέσεις για γοργή οικιστική ανάπτυξη, χωρίς να καταστρέφουν οικονομικά τους ιδιοκτήτες των εν λόγω περιοχών, αλλά με σαφή οριοθέτηση των ζωνών των διαφόρων χρήσεων.