Βίντεο – Περιφέρεια – Πρώτη Πανελλαδικά στην υλοποίηση του Παρατηρητηρίου Αγοράς Εργασίας

16.46

Ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα ευρείας κλίμακας δρομολογεί η Περιφέρεια Κρήτης, όπως τονίστηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας, στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας, με σκοπό τη διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και την καταγραφή των τάσεων, σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη  2014 – 2020», έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο του 2016 και θα ολοκληρωθεί το 2022.