Βίντεο – Πιο ευέλικτο το νέο νομικό πλαίσιο για τις ΑΕ

14.00

Ευνοϊκότερο είναι πλέον το νομικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιριών, όπως επισημάνθηκε σε ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης, στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο, στα Χανιά, μαζί με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Το νέο πλαίσιο καθιστά τις επιχειρήσεις περισσότερο ευέλικτες, ενώ προβλέπεται και μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές, για περισσότερη διαφάνεια.