Βίντεο: Πολυπαραγοντικό φαινόμενο η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

18.44

Η Διαταραχή Ελλειμματικής  Προσοχής και Υπερκινητικότητας  δεν είναι κάτι σπάνιο. Πολλά παιδιά πάσχουν  και στην Ελλάδα , ενώ αρκετά μένουν αδιάγνωστα εξαιτίας της άγνοιας ή της άρνησης αποδοχής των γονέων. Για το λόγο αυτό η διαταραχή αυτή αποτέλεσε κύριο αντικείμενο της πρωινής συνεδρίας του 22ου Παιδιατρικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά  με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών.