Βίντεο : Προσλήψεις για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ

16.57

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε νέα τροποποιητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη πεντακοσίων θέσεων για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού. Προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής ενδιαφερόμενοι ειδικότητας νοσηλευτών και οδηγών.