Βίντεο: Προτάσεις ΠΟΜΙΔΑ για τις μειώσεις στα ενοίκια

19.35
«Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος» τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ σε ανακοίνωση της σχετικά με τις 
ρυθμίσεις που αφορούν στα μισθώματα ακινήτων  λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού. 
Η Ομοσπονδία επισημαίνει πως όσο περνάει ο καιρός θα υπάρξουν πιέσεις για μεγαλύτερες 
μειώσεις ενοικίων και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία  νομοθετική αναγνώριση 
ως φορολογικά έγκυρης κάθε συμφωνίας μείωσης ή και ολικής απαλλαγής από την καταβολή 
μισθωμάτων για το διάστημα από την 1η Μαρτίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 .