Βίντεο – Σαφάρι ελέγχων δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών

17.35

       Βαριά –κατά περίπτωση- πρόκειται να είναι τα πρόστιμα, για τον ιδιοκτήτη και τον μηχανικό, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ή μεγάλων αποκλίσεων, στις δηλώσεις υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων.
Οι έλεγχοι αρχίζουν τους επόμενους μήνες και αφορούν δειγματοληπτικά στο 5% των δηλώσεων σε όλη τη χώρα, δηλ σε 67.000 ακίνητα, τους οποίους θα πραγματοποιήσουν 4.494 ελεγκτές δόμησης.