Βίντεο: Σεμινάριο στα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά της Κρήτης

20.35

Κατάρτιση στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Κρήτης θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν 15 επιλαχόντες παρακολουθώντας
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά».
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας των νέων στον αγρό-διατροφικό τομέα.