Βίντεο – Σημαντικός ο ρόλος των συνεταιριστικών επιχειρήσεων για τις τοπικές κοινωνίες

17.17

Ασπίδα των τοπικών κοινωνιών στην παγκόσμια ισχύ, αποτελούν οι υγιείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις, όπως επισημάνθηκε σε διεθνές συνέδριο που έγινε το πρωί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Στο μεταξύ, αν και τα Χανιά αποτελούν πρότυπο οικονομικο-κοινωνικής βιωσιμότητας, χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη, με άρση της εποχικότητας στον τουρισμό, μεγαλύτερη προβολή των τοπικών προϊόντων και πιο στενή συνεργασία των φορέων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.