Βίντεο: Στα Χανιά η 22η Γενική συνέλευση του Δικτύου Φοιτητών Ελλάδος

16.47

Στα Χανιά πραγματοποιήθηκε η 22η Γενική συνέλευση του Δικτύου Φοιτητών Ελλάδος σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους το Πολυτεχνείο και την Περιφέρεια Κρήτης. Στο δίκτυο θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 εθελοντές, εκπροσωπώντας 20 τοπικούς συλλόγους και τα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στα οποία δραστηριοποιούνται.