Βίντεο: Στο πλευρό των πολιτών οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου

19.41
Στις επάλξεις βρίσκονται οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χανίων για την παροχή βοήθειας 
στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού . 
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω κορωνοϊού καθιστά ολοένα και πιο επιτακτική την 
ανάγκη προστασίας όσων αυτή τη στιγμή δεν έχουν στο πλάι τους κανέναν για στήριξη .