Βίντεο: Στόχος η αύξηση μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα

16.00

Μπορεί τα τελευταία χρόνια στην  Ελλάδα να παρουσιάζεται αύξηση στη δωρεά οργάνων , ωστόσο η χώρα μας σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων  παραμένει ουραγός βάσει το μέσο όρο στην Ε.Ε. Στην Κρήτη καταγράφεται αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών , ενώ το επόμενο χρονικό  διάστημα αναμένεται ο  διορισμός επτά συντονιστών μεταμόσχευσης σε ισάριθμες νοσηλευτικές  μονάδες σε μία προσπάθεια αύξησης της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.