Βίντεο: Τέλος οι δηλώσεις ληξιαρχικών πράξεων

16.43

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο σχετικά με την κατάργηση της δήλωσης ληξιαρχικών πράξεων όπως το γάμο, το διαζύγιο και τη περίπτωση θανάτου σε αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων των φορολογουμένων μέσω της διασύνδεσης των αρμόδιων υπηρεσιών. Αυτόματα και χωρίς την υποβολή δήλωσης θα ενημερώνεται το Φορολογικό Μητρώο για τις μεταβολές που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου και για τις αλλαγές στα στοιχεία ταυτότητάς του.