Βίντεο – Το Δασαρχείο με διαρκείς ελέγχους αποτρέπει την παράνομη υλοτομία

19.26

Τα ξερά κλαδιά και τα ξεριζωμένα δέντρα, καλό είναι να απομακρύνονται από τα ρέματα, όπως επισημαίνει η Διευθύντρια Δασών Χανίων, μόνο όμως μετά από τη σχετική άδεια από το Δασαρχείο. Στο μεταξύ η Διεύθυνση Δασών γνωρίζει ότι η υλοτομία –ακόμα και η παράνομη- αυξάνεται τις περιόδους που αυξάνεται και η ζήτηση σε ξυλεία και πραγματοποιεί διαρκείς περιπολίες και ελέγχους.