Βίντεο – Το Ερμής F παρουσιάστηκε στο ΚΑΜ

16.20

          Τα πλεονεκτήματα της Διαδικτυακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιβαλλοντικού Κινδύνου από πλημμύρες «Ερμής F» και τον τρόπο χρήσης της παρουσίασαν οι υπεύθυνοι του Προγράμματος το μεσημέρι στα Χανιά, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στους εμπλεκόμενους φορείς.
Η Υπηρεσία «Ερμής F» προσφέρει πληροφόρηση για πλημμυρικά φαινόμενα σε εξέλιξη σε κάθε ενδιαφερόμενο και το διασυνοριακό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014-2016.