Βίντεο – ΥΠΕ – Προτεραιότητα προσλήψεις και ψυχική υγεία

20.21

Προτεραιότητα για την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί η πρόσληψη μόνιμου ιατρικού, αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού, στις υποδομές υγείας του νησιού, όπως τόνισε η Διοικήτρια Ελένη Μπορμπουδάκη, κατά την επίσκεψή της σε μονάδα αποασυλοποίησης στα Χανιά, το μεσημέρι. Εξίσου σημαντική είναι επίσης η ενίσχυση του Τομέα της ψυχικής υγείας, ενώ προχωρά στο μεταξύ και το ζήτημα της επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής στα Χανιά.