Βίντεο: 26 μέλη στο σύλλογο «Φίλοι Μανώλη Σκουλάκη»

19.35

«Φίλοι Μανώλη Σκουλάκη». Αυτός είναι ο τίτλος του νεοσυσταθέντος συλλόγου που σαν στόχο έχει την διατήρηση της μνήμης αλλά και την διάδοση της προσφοράς και του έργου του Χανιώτη γιατρού
και πολιτικού. Το πρωί τα πρώτα 26 μέλη του συλλόγου πέρασαν
το κατώφλι του πρωτοδικείου όπου και κατέθεσαν την ιδρυτική πράξη.