ΒΙΝΤΕΟ Εργαλείο για την διαμόρφωση του πρωτογενή τομέα το παρατηρητήριο υπαίθρου Κρήτης

21.01

Ένα πρωτοποριακό  πρόγραμμα  για την ισόρροπη ανάπτυξη της υπαίθρου  και τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον Τουρισμό βρίσκεται σε εξέλιξη με την ίδρυση του Παρατηρητήριου Υπαίθρου Κρήτης .
Το πρωί, πραγματοποιήθηκε  συνάντηση με φορείς από χώρες του εξωτερικού,προκειμένου να μεταφέρουν την εμπειρία  τους και να προσδιοριστούν οι στόχοι με βασικό υποστηρικτή το πολυτεχνείο Κρήτη και αρωγό της προσπάθειας την περιφέρεια.